İDARE & VERGİ DAVALARI

İDARE, VERGİ DAVALARI

Türk hukuk sitemi özel kişi ve kurumların kendi aralarındaki ilişkiler ile kamu tüzel kişilikleri ile olan ilişkileri kapsamında bir ayrımı içermekte olduğundan, ülkemizde bağımsız yargı mercileri de bulunan bir idare hukuku gelişmiştir.

Bu kapsamda özel kişi ve kurumların devlet ve buna bağlı idari kurumlar ile olan ilişkileri örneğin anti-damping, imar, idari ceza ve vergiler, düzenlenmiş piyasalarda ruhsatlandırma ve lisanslandırma işlemleri ve benzeri pek çok uyuşmazlığa ilişkin konular idari hukuk kapsamında idare, vergi, bölge idare ve Danıştay mahkemelerini içeren bir yargı sisteminde çözümlendirilmektedir.

Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin